-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

รหัสโรงเรียน : 510157

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 242 – ลี้ ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053570260

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

-- advertisement --