-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่ายาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่ายาว

รหัสโรงเรียน : 510177

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 285 – เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053578032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

-- advertisement --