-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่เทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่เทย

รหัสโรงเรียน : 510150

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 389 – แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053-509383

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เทย

-- advertisement --