-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)

รหัสโรงเรียน : 510289

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 488 เหล่าแมว-วังสะแกง วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053504956

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)

-- advertisement --