-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

รหัสโรงเรียน : 510292

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 412 – วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 0-5350-4936

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

-- advertisement --