-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดร้องธาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดร้องธาร

รหัสโรงเรียน : 510291

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 291 – วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053504989

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดร้องธาร

-- advertisement --