-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังสะแกง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังสะแกง

รหัสโรงเรียน : 510283

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053586097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังสะแกง

-- advertisement --