-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองยวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองยวง

รหัสโรงเรียน : 510281

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 264 – หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053505006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองยวง

-- advertisement --