-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

รหัสโรงเรียน : 530827

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0818772909

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

-- advertisement --