-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ

รหัสโรงเรียน : 530846

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : เลขที่ 1 – พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0811177480

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ

-- advertisement --