-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 530829

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านขนวน – ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0812653246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี

-- advertisement --