-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขามป้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามป้อม

รหัสโรงเรียน : 530091

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 0848254550

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามป้อม

-- advertisement --