-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)

รหัสโรงเรียน : 530076

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 0874450419

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)

-- advertisement --