-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคูบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคูบ

รหัสโรงเรียน : 530726

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 199 – คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045660391

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคูบ

-- advertisement --