โลโก้โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 530020

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงบัง ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-969378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)