-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงยาง

รหัสโรงเรียน : 530736

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 – ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 0998730331

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงยาง

-- advertisement --