-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

รหัสโรงเรียน : 530826

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 20 – ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0911314698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

-- advertisement --