-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 530758

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 บ้านจะกง – ดวนใหญ่ วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่ง

-- advertisement --