-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

รหัสโรงเรียน : 530719

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 – น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045660036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

-- advertisement --