โลโก้โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

รหัสโรงเรียน : 530082

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 114 – หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045660100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง