โลโก้โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

รหัสโรงเรียน : 530672

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 กันทรารมย์-กันทรลักษ์ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : 045660388

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า