โลโก้โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 530130

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 307 – ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 0812658676

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)