-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพันลำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพันลำ

รหัสโรงเรียน : 530112

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045-969132 0985867039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพันลำ

-- advertisement --