-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่

รหัสโรงเรียน : 530648

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่

-- advertisement --