-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า

รหัสโรงเรียน : 530845

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ศรีสะเกษ-ขุนหาญ พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 045969332

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า

-- advertisement --