-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคู

รหัสโรงเรียน : 530762

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 045969543

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคู

-- advertisement --