-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

รหัสโรงเรียน : 530077

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 57 – โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045812509

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

-- advertisement --