-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบาง

รหัสโรงเรียน : 530717

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.4 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกล้ยง จ.ศรีสะเกษ33130 – น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045266277

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบาง

-- advertisement --