-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

รหัสโรงเรียน : 530657

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 94 – โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : 045660157

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

-- advertisement --