-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองรัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองรัง

รหัสโรงเรียน : 530840

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : — — พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 045813677

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองรัง

-- advertisement --