โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสวง

รหัสโรงเรียน : 530004

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045660213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสวง