-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองออ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองออ

รหัสโรงเรียน : 530832

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0810620142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองออ

-- advertisement --