-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530055

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 292 – น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045611880

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

-- advertisement --