-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 530830

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 52 ศรีสะเกษ-กันทรลักเ ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 045969324

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --