-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอาลัย

รหัสโรงเรียน : 530103

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 0979517374

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอาลัย

-- advertisement --