โลโก้โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ

รหัสโรงเรียน : 530017

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62 – ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-660167

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ