-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 530844

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 ศรีสะเกษ – ขุนหาญ พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 045607383

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

-- advertisement --