-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเปือย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเปือย

รหัสโรงเรียน : 530135

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 152 บ้านเหม้า-บ้านกอกหัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045-826032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเปือย

-- advertisement --