-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 530035

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 106 – หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 0810654360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

-- advertisement --