-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคก

รหัสโรงเรียน : 530100

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 – ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคก

-- advertisement --