-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนคูณ

รหัสโรงเรียน : 530666

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 – โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : 045659042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนคูณ

-- advertisement --