-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)

รหัสโรงเรียน : 530849

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)

-- advertisement --