-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

รหัสโรงเรียน : 530740

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 045660046

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

-- advertisement --