โลโก้โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 530026

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 132 – โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 0817896447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)