-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนดวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนดวน

รหัสโรงเรียน : 530744

เขตการศึกษา : สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 78 – วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 045660443

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนดวน

-- advertisement --