โลโก้โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

รหัสโรงเรียน : 530378

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 8 – สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)