-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 530636

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม7 – ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

-- advertisement --