โลโก้โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 530358

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 ม.5 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ราษีไศล – บึงบูรพ์ บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 045-919460

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)