โลโก้โรงเรียนบ้านปลาขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลาขาว

รหัสโรงเรียน : 530340

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปลาขาว – หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลาขาว