-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองม้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองม้า

รหัสโรงเรียน : 530865

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองม้า

-- advertisement --